obchodní podmínky

Procestovali jsme osobně svět a poradíme Vám.
+420 603 372 125info@helvia.cz

Obchodní podmínky

 
 
 

Všeobecné obchodní podmínky

Podmínky prodeje zájezdů

Bc. Helena Votýpková Živanice 224, Živanice 533 41 (dále jen CA holidaylast.cz) je autorizovaným prodejcem zájezdů pouze pojištěných cestovních kanceláří z celé České republiky, Německa, Rakouska a Polska a má se všemi řádně uzavřenou platnou smlouvu o zprostředkování prodeje zájezdu. Všechny cestovní kanceláře, s nimiž holidaylast.cz spolupracuje jsou pojištěné proti úpadku na základě z.č. 159/1999 Sb.

Zájezdy objednané na holidaylast.cz jsou za stejnou cenu a za stejných podmínek jako u zájezdy objednané u cestovní kanceláře. Zájezdy je možné objednat telefonicky, emailem, prostřednictvím webu www.holidaylast.cz.

Objednávka a vyřízení zájezdu

Na webu www.holidaylast.cz si zákazník může poptat zájezd prostřednictvím odkazu u každého zájezdu. Po obdržení dotazu - objednávky zákazníka, CA nejprve ověří volnou kapacitu zájezdu u pořádající cestovní kanceláře a poté vyrozumí zákazníka o stavu objednávky. Má-li objednávka všechny náležitosti, provede rezervaci objednaného zájezdu.

Pro jednoho zákazníka je možné provést právě jednu rezervaci u jedné cestovní kanceláře. Holidaylast vyřizuje objednávky klientů v tom pořadí, v jakém přišly. Jakmile je rezervace zájezdu úspěšná, další ověřování kapacity CA neprovádí a obratem vyrozumí zákazníka.

Při úspěšné rezervaci holidaylast.cz kontaktuje zákazníka na telefonním čísle nebo emailem a sdělí mu informace důležité pro zakoupení zájezdu. V případě, že není možné daný zájezd u cestovní kanceláře z jakéhokoliv důvodu rezervovat, informuje o tomto CA neprodleně zákazníka telefonickým hovorem nebo emailem a nabídne náhradní alternativu.

U některých zájezdů je nutné vyžádat zájezd nejdříve u zahraničního partnera pořádající cestovní kanceláře. V takovém případě je CA oprávněna požadovat s odvoláním se na podmínky pořádající cestovní kanceláře zálohu až do výše 100 % ceny zájezdu ještě před rezervací zájezdu. Potvrzením rezervace se objednávka stává závaznou. V případě neúspěšné rezervace se složená záloha vždy vrací v plné výši, pokud si zákazník nevybere jiný zájezd.

Holidaylast.cz, si vyhrazuje právo neuskutečnit objednávku, která nesplňuje požadavky nutné k objednávce zájezdu, případně jsou údaje v objednávce neúplné, nepřesné nebo rozporuplné. Holidaylast má právo odmítnout zákazníka, který opakovaně zasílá objednávky neúplně nebo nesprávně vyplněné nebo takové, které vyplní s vědomím, že zájezd úmyslně neobjedná. Stejně tak může odmítnout zákazníka, který nezaplatil zálohu nebo částku po potvrzení rezervace nebo nezašle zpět podepsanou smlouvu o zájezdu bez udání důvodu ve více, než jednom případě.

Vzhledem k objemu ručně zadávaných dat holidaylast.cz nezaručuje stoprocentní správnost a přesnost všech vystavených informací na webových stránkách. Pro zákazníka jsou závazné informace, které obdrží na smlouvě o zájezdu a cestovních pokynech.

Smlouva o zájezdu a platba zájezdu

Po potvrzení úspěšné rezervace zákazníkem, je zakaznikovi zaslána smlouva o zájezdu včetně Všeobecných smluvních podmínek, Osvědčení cestovní kanceláře o pojištění pořádající CK proti úpadku, event. nabídka cestovního připojištění (dále jen Dokumenty). Dokumenty jsou zaslány s ohledem na možnosti zákazníka emailem nebo poštou, a to s dostatečným časovým předstihem určeným pro realizaci smlouvy. Zákazník zároveň od holidaylast.cz obdrží přesné pokyny pro vyplnění smlouvy o zájezdu a pokyny k zaplacení zálohy a/nebo doplatku. Termíny pro platbu zálohy/doplatku jsou pro zákazníka závazné. Holidaylast.cz není odpovědno za následky způsobené opožděním platby ze strany zákazníka. Podepsaná smlouva o zájezdu se stává závaznou okamžikem doručení na holidaylast.cz, ať již elektronicky, poštou či osobně.

Za zájezdy objednané více než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu, je zákazník povinen složit zálohu ve výši zpravidla 50% z celkové ceny zájezdu a zbývajících 50 % uhradit nejméně 30 dnů před jeho uskutečněním, tak aby byla zaplacena plná cena zájezdu (není-li uvedeno ve smlouvě zájezdu jinak). Zájezdy objednané v kratší době než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním a zájezdy typu „last minute" zákazník hradí jednorázově v celé výši.

Placení zálohy i doplatku probíhá na účet holidaylast.cz nebo přímo na účet pořádající cestovní kanceláře převodem z účtu zákazníka nebo složením na účet holidaylast.cz či přímo na účet pořádající cestovní kanceláře v příslušné bance. Záloha/doplatek se považuje za zaplacený okamžikem připsání zálohy/doplatku pod příslušným VS na účet holidaylast.cz nebo účet vybrané cestovní kanceláře, doložením o převedení/složení peněz na účet holidaylast.cz, nebo obdržením příjmového dokladu při osobní platbě. V případě, že zákazník zaplatí na účet pořádající cestovní kanceláře, holidaylast.cz neodpovídá za možnost následného stornování zájezdu ze strany pořádající cestovní kanceláře v důsledku nedohledání platby k příslušnému zájezdu (variabilní symbol pro platbu zájezdu je u pořádající cestovní kanceláře odlišný od VS a holidaylast.cz). V případě hrazení zájezdu složením peněz v bance nebo na poště, tak holidaylast.cz zákazníkovi nevystavuje žádné doklady o zaplacení. K tomuto účelu zákazníkovi slouží doklad vydaný bankou, event. poštou. 

Poplatky spojené s objednáním zájezdu na území ČR: poplatek za platbu zálohy nebo doplatku od zákazníka na účet holidaylast.cz hradí zákazník. Poplatky za platbu zálohy nebo doplatku z účtu holidaylast.cz na účet pořádající cestovní kanceláře hradí holidaylast.cz. Poplatky za případné doplatky nese ta strana, která vznik doplatku zapříčinila. Poplatky za vrácení přeplatku zákazníkovi nese holidaylast.cz bez ohledu na příčinu.

 

Cestovní doklady

Doklady potřebné k realizaci zájezdu - cestovní pokyny, letenky, ubytovací vouchery, víza atd. obdrží zákazník od holidylast.cz nebo pořádající cestovní kanceláře cca 3 - 5 dní před odjezdem/odletem. Zákazník tyto doklady obdrží osobně, poštou nebo emailem. Předání dokladů, zejména víz závisí na termínu a zemi, kterou chce zákazník navštívit a termínu objednání zájezdu. Letenky, event. další doklady mohou být zákazníkovi předány až na letišti. Holidaylast.cz nenese odpovědnost za pozdní dodání pokynů na cestu zákazníkovi způsobené prodlením ze strany pořádající cestovní kanceláře.

Storno podmínky a reklamace

Zákazník je oprávněn stornovat objednaný zájezd až do okamžiku zálohy nebo podpisu smlouvy bez storno poplatků. Po podpisu smlouvy se na stornování zájezdu vztahují stornovací podmínky pořádající cestovní kanceláře.

Reklamace zájezdů od zákazníků se řídí režimem Všeobecných smluvních podmínek pořádající cestovní kanceláře. Reklamace se podává písemně spolu s reklamačním protokolem z místa pobytu nejlépe potvrzený delegátem pořádající cestovní kanceláře, fotografiemi apod. Reklamace zasílá holidaylast.cz k vyřízení pořádající cestovní kanceláři. Holidaylast.cz není oprávněno reklamace řešit, pouze odpovídá za její předání pořádající cestovní kanceláři, která je povinna se k ní vyjádřit v zákonem stanovené lhůtě.

Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Nakládání s osobními údaji
Holidaylast.cz prohlašuje, že s osobními údaji zákazníků, které v souvislosti se svou činností získá, bude nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Některé údaje budou zpracovávány i na základě zvláštního zákona a jejich poskytnutí je povinné pro uzavření některých služeb (např. cestovního pojištění).

 

Spolupracujeme s: a mnoho dalšími
Vytvářím objednávku...